De Vertrouwen

Sinds de zomer van 1997 heeft de Stichting ook een spitse praam in eigendom: de "Vertrouwen". Dit schip zal niet in de eerste plaats voor tochten ingericht worden, maar  vooral een museale functie krijgen. De eerste voorbereidingen voor een grondige restauratie zijn al getroffen.

De "Vertrouwen"is in 1896 gebouwd door de scheepswerf van Veendam. Toen nog met de naam "Hoop op Zegen".
Wij namen het schip over van de laatste schipper, die erop voer: Pieter Verkerk.  Daarvoor heeft het schip veel verschillende eigenaren gehad.