De doelstelling van de Van Waning-Stichting is het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de historische binnenscheepvaart in het algemeen en voor de historische binnenscheepvaart op de Hollandse IJssel en de Lek in het bijzonder. De Stichting is momenteel eigenaar van twee schepen: de Zeldenrust, en de Vertrouwen

 

Klik hier voor onze actie: Help de Zeldenrust aan een nieuwe mast!

Dank aan al onze donateurs, relaties en sponsors.

klik voor onze nieuwe sponsor

 

Bezoek de site Welkom in de Waard

 

Voor informatie op het ANBI logo klikken.

voor informatie hier klikken

De Van Waning-Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (A.N.B.I.) geregistreerd onder Fiscaal nummer: 8041 57 844 

Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

Bankrekening Van Waning-Stichting: INGBank: NL89 INGB 0004 4033 82

 

Voor informatie Privacybeleid Van Waning-Stichting op logo klikken.

privacybeleid