De Vertrouwen

Sinds de zomer van 1997 heeft de Stichting ook een spitse praam in eigendom: de "Vertrouwen". Dit schip zal niet in de eerste plaats voor tochten ingericht worden, maar  vooral een museale functie krijgen. De eerste voorbereidingen voor een grondige restauratie zijn al getroffen.